روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

فواید ارز تك نرخ در اقتصاد

گفتگو با میثم رادپور كارشناس بازار ارز

1399/04/07
|
07:34
دسترسی سریع
روی خط اقتصاد