روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

آیا اخذ مالیات از خانه های خالی تاثیری بر تغییر رفتار مالكان دارد؟

دكتر محمدرضا یزدی زاده از اعضای شورای مالیاتی كشور

1399/04/02
|
10:00
دسترسی سریع
روی خط اقتصاد