به توان زندگی شنبه الی چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

به توان زندگي

آشنایی كودكان با مفاهیم اقتصادی

گفتگو با سیدمهدی سیدی كارشناس اقتصاد خانواده

1401/08/23
|
13:29
دسترسی سریع
به توان زندگی