بهره گیری از قدرت ایقاعی حروف در آوا كارها

در این پادكست به سراغ بهره گیری از قدرت ایقاعی حروف در آوا كارهای ایرانی از باستان تا امروز خواهیم رفت.

1402/03/03
|
12:31
دسترسی سریع