صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"پنجشنبه" از ساعت 17:05 به مدت 40 دقیقه

خوشه خند

Bootstrap Image Preview

جنگ عصرگاهی با محوریت کشاورزی
تهیه کننده: حمیده رضا سلطانی هماهنگی: بهارک عرفان هاشمی نویسنده: علی بنه گزی و مجید اجاقلو بازیگر: معصومه عزیزی، عباس محبی و علیرضاتابان

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0