صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"پنجشنبه" از ساعت 11:05 به مدت 25 دقیقه

فرصت نیلگون

Bootstrap Image Preview

این برنامه بطور اختصاصی به اقتصاد دریا اختصاص دارد.
تهیه کننده: اسماعیل علی پناه گوینده: فاطمه شعبانی شیخانکفشه هماهنگی: مریم قاسمی

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0