صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"جمعه" از ساعت 15:00 به مدت 85 دقیقه

یاد ایام

Bootstrap Image Preview

الگوسازی و معرفی افراد موثر، پیشکسوتان از منظر اقتصادی
گفتگو با پیشکسوتان بازار (اقتصاد بخش خصوصی) مرور خاطرات، تحلیل اقتصاد امروز و شنیدن تجربیات برای رسیدن به الگوی زندگی اسلامی ایرانی و راه های کسب ثروت حلال در راستای توجه به راه اندازی کسب و کارهای جدید برای رونق تولید واشتغال زایی در سطح کشور نشات ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0