صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه" الی "پنجشنبه" از ساعت 16:30 به مدت 25

روستای ما

Bootstrap Image Preview

هویت بخشی به زندگی روستایی و رونق اقتصادی روستاها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
هویت بخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به زندگی روستایی به عنوان جامعه مولد در کشور و ایجاد شغل و کارآفرینی و رونق اقتصادی و حفظ جایگاه روستاها در تولیدات و جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرهای بزرگ، پیگیری مشکلات و مطالبات روستاهای سراسر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 1716 / 2
  • تعداد نظرات: 2/ 1
  • پسندیده شده: 4
  • پسندیده نشده : 2