اقتصاد حوالی فرهنگ شنبه از ساعت 21:00 به مدت 115 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

اقتصاد حوالی فرهنگ

خبرهای اقتصادی با رویكرد فرهنگ هنر موضوع اصلی این برنامه است.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
صفحه تعامل با برنامه

تصاویر

خبرها

دسترسی سریع
اقتصاد حوالی فرهنگ