زنگ اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

زنگ اقتصاد

زنگ اقتصاد

زنگ اقتصاد

آموزش مباحث كلیدی اقتصادی مثل بورس، تجارت، مدیریت و آموزش نیروی انسانی

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637

چند رسانه ای

خبرها

دسترسی سریع
زنگ اقتصاد