ارز و مرز "پنج شنبه" از ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

ارز و مرز

ارز و مرز

ارز و مرز

روابط و مراودات اقتصادی همسایگان ایران و شناخت ظرفیت ها و چالش ها در مورد صادرات غیر نفتی

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
ارز و مرز