اقتصاد مجازی "شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

اقتصاد مجازي

اقتصاد مجازی

اقتصاد مجازی

بهره گیری از نظرات اندیشمندان و صاحب نظران حوزه اقتصاد فضای مجازی و نیز بهره برداری بهینه از ظرفیت های مجازی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
اقتصاد مجازی