زن و اقتصاد "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

زن و اقتصاد

زن و اقتصاد

زن و اقتصاد

گفتگو با زنان كارافرین در حوزه های مختلف كارآفرینی، بازاریابی و تولید

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دسترسی سریع
زن و اقتصاد