اقتصاد به توان 31 جمعه از ساعت 14:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

اقتصاد به توان 31

اقتصاد به توان 31

اقتصاد به توان 31

توانمندسازی نیروی كار،تقویت رقابت پذیری اقتصاد و به كار گیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق كشور و ضرورت وجود برنامه ای كه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی استان های كشور به پردازد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دسترسی سریع
اقتصاد به توان 31