تجارت الكترونیك جمعه از ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

تجارت الكترونیك

تجارت الكترونیك

تجارت الكترونیك

در این برنامه با بخش های كارشناسی ، آموزش ، خبر و مدرسه مجازی سعی بر پیشرفت و فرهنگ سازی تجارت الكترونیك دارد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دسترسی سریع
تجارت الكترونیك