شغل آزاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو اقتصاد

شغل آزاد

شغل آزاد

شغل آزاد

در این برنامه هر روز به سراغ یكی از اصناف خواهیم رفت و با رییس اتحادیه ها و اصناف در خصوص چالش ها و مشكلات اصناف به گفتگو خواهیم نشست

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637

خبرها

دسترسی سریع
شغل آزاد