مسابقه 20 شنبه الی پنج شنبه از ساعت 20:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

مسابقه بيست

مسابقه 20

Bootstrap Image Preview

ارائه نكات آموزشی برای بهینه سازی زندگی اقتصادی اصلاح الگوهای رفتاری مردم و سبك زندگی صحیح اقتصادی در قالب مسابقه

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دسترسی سریع
مسابقه بیست