درس گفتار "پنج شنبه" از ساعت 10:10 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

درس گفتار

درس گفتار

Bootstrap Image Preview

در این برنامه با بهره گیری از كارشناسان اقتصادی به بررسی مسائل مختلف اقتصادی از جمله آینده حكمرانی در اقتصاد ایران، تعریف پول، بدهی و ... پرداخته خواهد شد.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دسترسی سریع
درس گفتار