كارآفرینی در ورزش پنج شنبه و جمعه از ساعت 21:45 به مدت 20 دقیقه

رادیو اقتصاد

كارآفريني در ورزش

كارآفرینی در ورزش

Bootstrap Image Preview

برنامه ای با محوریت شناسایی شرایط و رویه های سرمایه گذاری تجاری در حوزه های مختلف ورزشی

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دسترسی سریع
كارآفرینی در ورزش