رو در رو شنبه و دوشنبه از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

رو در رو

رو در رو

رو در رو

بررسی سیاست های پولی و ارزی دولت آینده و روند دریافت مجوزهای كسب و كار در صتایع كوچك و بزرگ

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
دسترسی سریع
رو در رو