طلوع بی پایان هر روز از ساعت 17:05 به مدت 100 دقیقه

رادیو اقتصاد

طلوع بي پايان

طلوع بی پایان

ویژه سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 17:05

مدت برنامه:100 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
طلوع بی پایان