صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"جمعه" از ساعت 10:05 به مدت 110 دقیقه

زمان پخش: "جمعه"

ساعت پخش برنامه: 10:05

مدت برنامه: 110 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

ویژه برنامه روز قدس

تهیه کننده: حمیدرضا کجوری
هماهنگی: نرگس السادات تقوی

همکاران ما