انتخاب در آیینه اقتصاد "چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه" از ساعت 21:05 و 15:20 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

انتخاب در آيينه اقتصاد

انتخاب در آیینه اقتصاد

انتخابات1400 ریاست جمهوری با رویكرد سیاسی و اقتصادی

تهیه كننده: فرج الله آلادین
گوینده: سعید چهرگانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه"

ساعت پخش برنامه: 21:05 و 15:20

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
انتخاب در آیینه اقتصاد