رادیو اكتیو هر روز هفته از ساعت 06:05 به مدت 230 دقیقه

رادیو اقتصاد

راديو اكتيو

رادیو اكتیو

برنامه صبحگاهی بانشاط و انگیزشی

تهیه كننده: مهدی شیار
گوینده: ژاله اكبری و مهدی پر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز هفته

ساعت پخش برنامه: 06:05

مدت برنامه:230 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
رادیو اكتیو