هفت شنبه جمعه از ساعت 10:00 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

هفت شنبه

هفت شنبه

برنامه مفرح و شاد صبح جمعه كه شامل قسمت هایی مانند ضرب المثل های اقتصادی، نمایش رادیویی با محوریت یكی از موضوعات روز و مسابقه

تهیه كننده : نازنین كتابچی

گویندگان : معصومه سادات سید علوی و رضا شجاعی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:85 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
هفت شنبه