نام آوران صنعت "پنجشنبه" از ساعت 17:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

نام آوران صنعت

نام آوران صنعت

گفتگو با بزرگان و پیشكسوتان در صنایع گوناگون

تهیه كننده و كارشناس مجری: ملیحه حمیدی كیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "پنجشنبه"

ساعت پخش برنامه: 17:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
نام آوران صنعت