هم اینك بهار "سه شنبه" از ساعت 16:00 به مدت 300 دقیقه

رادیو اقتصاد

هم اينك بهار

هم اینك بهار

برنامه تركیبی متناسب با لحظه تحویل سال 97 با توجه به مفاهیم اقتصادی و سنت هفت سین و بهار

تهیه كننده: الهام مصطفوی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "سه شنبه"

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه:300 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
هم اینك بهار