دریای بی نشان پنجشنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

درياي بي نشان

دریای بی نشان

ویژه شهادت حضرت فاطمه (س)

تهیه كننده: شهرام جهانبازی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
دریای بی نشان