خیمه گاه دل "دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه" از ساعت 05:35 و 06:05 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

خيمه گاه دل

خیمه گاه دل

ویژه برنامه ماه محرم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 05:35 و 06:05

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
خیمه گاه دل