در سوگ علم شهادت امام محمد باقر از ساعت 12:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو اقتصاد

در سوگ علم

در سوگ علم

ویژه برنامه شهادت امام محمد باقر (ع)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شهادت امام محمد باقر

ساعت پخش برنامه: 12:00

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
در سوگ علم