شب آفتابی "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 22:05 به مدت 55 دقیقه

شب آفتابی

مشاوره های اقتصادی در موضوعات مختلف تولید، كشاورزی، صنعت و خدمات با حضور مشاوران و كارشناسان خبره اقتصادی

تهیه كننده و نویسنده : نازنین كتابچی و اسماعیل علی پناه

گویندگان : فاطمه شعبانی، نوشین تاجداری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 22:05

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
شب آفتابی