صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 14:05 به مدت 55 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه: 55 دقیقه

تکرار برنامه: 03:25

سامانه پیامک:

آواها و نواهای کار و تلاش با گویشها و لهجه های مختلف از سراسر کشور برای تشویق و ترغیب مردم به فعالیتهای اقتصادی تهیه و پخش می گردد.

تهیه و پخش آواها و نواهای کار و تلاش با گویش ها و لهجه های مختلف از سراسر کشور برای تشویق و ترغیب مردم به فعالیت های اقتصادی و توجه به خرده فرهنگ ها، ارزش ها و هنجارهای مورد تائید برای رونق بخشیدن به تولید در راستای اشتغال زایی و همچنین پخش آواها و نواهای نقاط مختلف کشور برای ایجاد وحدت و همگرائی با توجه به سیاست های سازمان و نقش آن در ترویج موسیقی های فولکر محلی و جذب مخاطبان بیشتر برای شبکه های رادیوئی

تهیه کننده و نویسنده: مهرگان سواد کوهی
گوینده: نوشین تاجداری و صاحبه عظیمی(روای)
کارشناس مجری: دکتر هوشنگ جاوید
هماهنگی: مریم قاسمی
گزارشگر: طاهره شاهچراغ

همکاران ما