ارمغان طبیعت "شنبه الی جمعه" از ساعت 13:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو اقتصاد

ارمغان طبيعت

ارمغان طبیعت

در این برنامه تلاش میشود به كمك كارشناسان و مسئولان در حوزه های مختلف كشاورزی، كشاورزی علمی كه منتج به تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر شود ارائه گردد

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار
كارشناس مجری: ناصر نوروزی و پویا امینان
هماهنگی: الیاس اسلامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی جمعه"

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
ارمغان طبیعت