رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

رهیافت

بررسی و ریشه یابی مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای عملیاتی

تهیه كننده : حمید رضا كجوری

كارشناس مجری : ناصر خیر خواه و محسن احمدی فر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 21:05

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
رهیافت