رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 20:05 به مدت 55 دقیقه

رهیافت

تبیین سخنان روز رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در قالب گفتگو محور و برنامه تركیبی بر اساس تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی

این برنامه با طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی توسط كارشناسان و مسئولان در ابعاد مختلف بصورت بنیادی برای جامعه هدف تهیه و پخش می گردد

تهیه كننده و نویسنده: حمید رضا كجوری
كارشناس مجری: امیرحسین راسخ
هماهنگی: مریم قاسمی
گزارشگر: رضا محمود آبادی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 20:05

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
رهیافت