ما می توانیم جمعه از ساعت 09:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

ما مي توانيم

ما می توانیم

هر قسمت برنامه در قالب یك پرونده در مورد موضوعات كلان اقتصادی

تهیه كننده : لیلا امیدیگانه

كارشناس مجری : امیرحسین راسخ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
ما می توانیم