بهارستان جمعه از ساعت 15:00 به مدت 40 دقیقه

بهارستان

برنامه ای با محوریت اطلاع رسانی مهم ترین اخبار و مصوبات و رویدادهای اقتصادی مجلس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
بهارستان