رمز پیشرفت جمعه از ساعت 07:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

رمز پيشرفت

رمز پیشرفت

لزوم اصلاح ساختار اقتصادی با توجه به ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب

تهیه كننده: محسن رنگینی
كارشناس مجری: غلامحسین طاهری
هماهنگی: محسن رنگینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 07:00

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
رمز پیشرفت