بزرگراه اقتصاد پنجشنبه از ساعت 17:05 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

بزرگراه اقتصاد

بزرگراه اقتصاد

یک مجله رادیویی با مباحث کارشناسی

تهیه کننده: نازنین کتابچی
گوینده: سید محمد حسین هاشمی
هماهنگی: بهارک عرفان هاشمی
گزارشگر: شیما شکوه
نویسنده رابعه اقدامی
آیتم ساز: سامان حافظی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 17:05

مدت برنامه:85 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
بزرگراه اقتصاد