گردشگری جمعه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

گردشگری

گردشگری

معرفی طرح های گردشگری كسب و كار

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
گردشگری