روی خط اقتصاد شنبه الی سه شنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

روی خط اقتصاد

تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای اقتصادی ایران و جهان به منظور اطلاع رسانی و آگاه كردن مخاطبان

تهیه كننده: محمد محمودی
نویسنده: محمد علی احمد نیا
كارشناس مجری: ناصر خیرخواه
هماهنگی: نرگس تقوی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 19:05

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد