روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

روی خط اقتصاد

برنامه خبری تحلیلی و انعكاس اخبار روز اقتصادی همراه با تحلیل كارشناسان

تهیه كنندگان : الهام مصطفوی و پویان امینان

كارشناس مجری: ناصر خیرخواه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:00

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد