چالش شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:05 به مدت 45 دقیقه

چالش

تضارب آرا و نظرهای متفاوت و بعضا متضاد میان كارشناسان و مسئولان نهادها، سازمان ها و بخش های مختلف با موضوعات مختلف كسب و كار، كشاورزی، صنعت و بازرگانی و اقتصادی و جامعه

برنامه ای گفتگو محور كه بر اساس موضوعات مهم چالشی روز جامعه با حضور كارشناسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دیدگاه های متفاوت برای رفع ابهامات مخاطبان و بالا بردن سطح آگاهی مخاطبان در قالب تضارب افكار و اندیشه های متفاوت نسبت به مسائل اقتصادی روز جامعه و همچنین مطالبات رهبری و مردم در خصوص پاسخگوئی مسئولان تهیه و پخش خواهد شد

تهیه كننده: بهزاد محمود زاده
كارشناس مجری: امیر حسین راسخ
گزارشگر: فاطمه ربانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:05

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
چالش