روی خط بازار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

روی خط بازار

ارائه تصویر جامع و كامل و قابل درك از رویدادهای مهم داخلی و بین المللی از وضعیت روز اقتصادی جامعه

تبیین و تحلیل رویدادهای خبری مهم اقتصادی در گفتگو با كارشناسان اقتصادی برای بالا بردن سطح آگاهی های اقتصادی مخاطبان رادیو اقتصاد

تهیه كننده: الهام مصطفوی
كارشناس مجری: ناصر خیرخواه
محقق: محمد علی احمدنیا
هماهنگی: نرگس سادات تقوی اقدم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:05

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
روی خط بازار