روی خط بازار "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 10:10 به مدت 45 دقیقه

روی خط بازار

ارائه تصویر جامع و كامل و قابل درك از رویدادهای مهم داخلی و بین المللی از وضعیت روز اقتصادی جامعه

تبیین و تحلیل رویدادهای خبری مهم اقتصادی در گفتگو با كارشناسان اقتصادی برای بالا بردن سطح آگاهی های اقتصادی مخاطبان رادیو اقتصاد

تهیه كننده: الهام مصطفوی
نویسنده: حمیده سلطانی
گوینده: نوشین تاجداری
هماهنگی: مریم قاسمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 10:10

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

درباره برنامه

دسترسی سریع
روی خط بازار