اول ایمنی پنج شنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو اقتصاد

اول ايمني

اول ایمنی

برنامه ای در خصوص ایمنی صنعتی و ارائه راهكار از سوی كارشناسان و متخصصان

تهیه كننده : لیلا روزبهانی

گوینده : علیرضا بختیاری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
اول ایمنی