به توان ایران شنبه الی پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

به توان ايران

به توان ایران

نگاهی به دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش های كشاورزی، صنعت، عمران، معیشت و ...

تهیه كننده : مهدی شیار

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
به توان ایران