گذر بازار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 35 دقیقه

رادیو اقتصاد

گذر بازار

گذر بازار

برنامه مفرح عصرگاهی كه ضمن ایجاد فضایی سرگرم كننده به طرح موضوع های اجتماعی و اقتصادی نیز می پردازد.

تهیه كننده : فرزانه صادقیان و یوسف فرجی

گویندگان : فاطمه نیرومند و ژاله اكبری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 17:05

مدت برنامه:35 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
گذر بازار