مجله كشاورزی یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 50دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

مجله كشاورزی

مروری بر آخرین قیمت گذاری ها، تولید، توزیع،و تصمیم هایی كه بر كالاهای كشاورزی، باغداری و دامداری گرفته می شود.

تهیه كننده و آیتم ساز : آتنا ابراهیمی معیر و پویان امینان

گوینده : معصومه رفعتی

كارشناس مجری : محسن احمدی فر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:50دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
مجله كشاورزی