به توان زندگی شنبه الی چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

به توان زندگي

به توان زندگی

در این مجله به موضوعات روز اقتصادی خانواده از قبیل درآمد و هزینه های خانواده، كسب و كارهای خانگی، شیوه مدیریت اقتصادی خانواده‌ها و ... خواهیم پرداخت.

تهیه كننده : مهدی شیار

گویندگان : ژاله اكبری و معصومه سیدعلوی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
به توان زندگی