به قید فوریت شنبه الی چهارشنبه از ساعت 08:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

به قيد فوريت

به قید فوریت

مجله تخصصی پیگیری مشكلات كسب و كارها با كمك صاحب نظران امر

تهیه كننده : لیلا امیدیگانه

گوینده : بابك مینایی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 08:00

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
به قید فوریت