دكتر كتاب ویژه نمایشگاه بین المللی كتاب هر روز از ساعت 16:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب ويژه نمايشگاه بين المللي كتاب

دكتر كتاب ویژه نمایشگاه بین المللی كتاب

ویژه برنامه سی و سومین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران

نویسنده و تهیه كننده: پویان امینان
گوینده: ژاله اكبری
كارشناس: علی دهقان زاده
هماهنگی: فرزانه بهزادیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 16:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
دكتر كتاب ویژه نمایشگاه بین المللی كتاب