سایه بان جمعه از ساعت 09:05 به مدت 140 دقیقه

رادیو اقتصاد

سايه بان

سایه بان

ویژه برنامه روز جهانی معلولان

تهیه كننده: حمیده سلطانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه:140 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
سایه بان